Båtar i hamna

Næringsutvikling i Flora

Flora er ein viktig industrikommune. Dei viktigaste bransjane er skipsbygging, oljerelaterte tenester og fiske og oppdretts-relatert industri.

Dessutan har vi ei rekke små og mellomstore verksemder innan fleire bransjar av industri, handverk, reiseliv, handel og service.

Vite meir?

Aksello AS er Flora kommune sitt næringsapparat, og driv fyrstelineteneste næringsutvikling i tillegg industriinkubator i regi av SIVA.

Har du ein forretningsidé, ein oppfinnelse eller ser potensiale for utvikling i eiga verksemd - ta kontakt med Aksello!

Du finn oss på våre kontor i Magnus Thingnes gate 1 eller på vår heimeside www.aksello.no.