Skulestart

Nye parkeringssoner i Florø

Område for vilkårsparkering vert endra. 

Grensa går vest for parkeringsplassen for ungdomsskulen, langs Kinnvegen aust for Flora omsorgssenter og ved Kanalen.
Jmf. Bystyrevedtak saksnr. 082/16.

For meir informasjon sjå heimeside til Florø Parkering AS

Informasjonsplakat