Kunngjering - Søknad om konsesjon og lokalitet for oppdrett av torsk

11. juni 2003