Oversyn over folkevalde i Flora

Dei 9 partia som er representert i Flora bystyre for perioden 2015-2019 har fordelt representantar til dei ulike politiske utvala. Oversikt over representantane i utvala finn du ved å klikke på det utvalet du ynskjer informasjon om: 

28. mai 2011 Støfringsdal Kari