Oppstart av Parkinson gruppe

Gruppetreninga startar 23. september 2019, kvar måndag og onsdag i 10 veker.
Klokkeslett: 13.00 - 14.00
Frist for påmelding:
16.september 2019 til tlf 95 71 00 60

2019-08-29

Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gnr.27 bnr. 5 mfl., fotballhall/friluftsområde til endeleg vedtak

Forstørrelsesglass ført over kart/reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gnr. 27 bnr.5 mfl., fotballhall/friluftsområde, planid 20180102 skal opp til endeleg vedtak i Plan- og samfunnsutvalet 20.08.2019, og Flora Bystyre 27.08.2019

2019-08-14