Skulestart Florø barneskole

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse
Viser 4:

BSF (Bondelagets Studieforbund)

Kategori
Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Kontaktperson
Dagfrid Humlestøl
Telefon
57 74 47 42

Eikefjord Bondekvinnelag

Kategori
Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Kontaktperson
Elisabeth Ellingsund
Telefon
979 76 632

Flora Bondelag

Kategori
Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Kontaktperson
Andre Espeseth
Telefon
95 88 30 30

Flora fiskarlag,

Kategori
Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Kontaktperson
Kristian Korneliussen
Telefon
57 74 38 01