Båtar på hamna

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse
Viser 12:

Diabetesforbund Sogn og Fjordane

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Nils Bjarne Knapskog
Telefon
57 74 34 28
E-post
nilsknapskog@C2i.net

Flora Etterverngruppe

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Asle Espeseth
Telefon
90652770
Nettside
www.floraettervern.no

Flora lag av NHF

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Kjell Dybaa
Telefon
57 74 51 81

Flora lokallag NFU

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Tone Røyrvik
Telefon
57 74 36 37

Flora og Bremanger Hørselslag

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Magne A. Sandvik
Telefon
57 74 91 05
E-post
kurshlf@online.no
Nettside
www.hlf.no

Flora Revmatikerlag

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Anita Hammerseth Æsøy
Telefon
46 88 84 76
E-post
flora.sf@revmatiker.org

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Sogn og Fjordane

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Laila Jordanger
Telefon
57 02 02 00

LHL Flora

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Sissel Stavøstrand
Telefon
57 74 31 19
E-post
sistav@online.no

Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Heidi Sårheim

Pårørandegruppa Nille

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Ingrid
Telefon
94834493
Nettside
www.floraettervern.no

Sjølvhjelpsgruppe for kvinner

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Telefon
57 74 03 12
Nettside
www.floraettervern.no

Sogn og Fjordane Døveforening

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Telefon
57 82 39 79