Seglbåt med jente

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse
Viser 25:

Askrova Bygdelag/Grendeutval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Terje Svardahl
Telefon
96 62 79 89
E-post
terjesvardahl@hotmail.com
Nettside
www.askrova.no

Barekstad/Hovdevåg grendautval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Kjell Høyvik, formann
Telefon
90 52 71 75
E-post
ihoeyvik@online.no
Nettside
www.hovden-barekstad.no

Batalden Grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Ragnhild Jenssen, leiar og Lars Thomas Ulriksen, nestleiar
Telefon
45420944
E-post
ragnhild.jenssen@gmail.com

Bjørnset/Helgøy/Leversund grendeutval,

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
?

Botnane og Årebrot Grendelag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Åsmund Berthelsen
Telefon
93237073
E-post
asmund.berthelsen@icloud.com
Nettside
www.botnane.com

Brandsøy/Grøneng grendeutval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Gustav Johan Nydal
Telefon
57 74 42 17

Bygdelaget Havglimt

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Ingrid Reksten
Telefon
41 55 47 40
Nettside
www.havglimt.no

Eikefjord Grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Kristen Stæger-Breisnes
Telefon
90 07 17 11

Furusund Grendelag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Oddmund Hovden
Telefon
57 74 44 24

Grendalaget Friskus

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Siv Klokkernes
Telefon
57 74 54 02
E-post
sivklokk@online.no

Grendalaget Steinhovden, Nyttingnes, Sandvik

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Bjarte Steinhovden
Telefon
57 74 36 99
Nettside
www.steinhovdengrendalag.blogspot.com

Havreneset bydelsutval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Anne Leversund
Telefon
57 75 77 52 / 48252282
E-post
anne.leversund@safariengros.no

Høydalane og Ausevik Grendautval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Helene Tyvoll
Telefon
99156845
E-post
hoidale@ausevik.no

Løkkebø/ Endestad/Storebru/Langedal/Ramstad/ Svarthumle Grendautval,

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Oddvar Endestad
Telefon
48 23 55 15

Nærøy Grendalag,

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Kjetil Andre Hovden
Telefon
901 54 177
E-post
kjetil-andre_hovden@hotmail.com

Norddalsfjord Grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Kjetil Watnedal
Telefon
41623120
E-post
kjetil@watnedal.com
Nettside
www.norddalsfjord.no

Rognaldsvåg, Kinn, Reksta Grendautval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Steinar Bendiksen
Telefon
91341064
E-post
steinar@skussbat.no

Skorpa Grenda/Bygdelag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Sølvi Godø Æsøy
Telefon
48282487
E-post
s-aesoey@online.no

Standal/Svortevik Grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Øyvind Mjønerud
Telefon
906 79 656
E-post
oyvind@progresso.no

Stavang Bygde- og grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Hildur Sørdal
Telefon
41408279
E-post
hkhs@hotmail.com

Stavøy Bygdelag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Elisabeth Halsne
Telefon
92 02 95 21
E-post
ehalsne82@hotmail.com

Svanøy Grendahus PL

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Gunnar Stavestrand
Telefon
97 16 18 62
E-post
post@coastinnovation.no

Svanøy Grendautval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Anders Espeset
Telefon
95227275