Seglbåt med jente

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse
Viser 9:

Batalden Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Åse Reidun Korneliussen
Telefon
57 74 54 24 / 99 04 23 58

Florø Sanitetsforening

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Rita Holsen
Telefon
92 42 89 40
E-post
rita.holsen@enivest.net

Krokane Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Anne Rigmor Gjertsen
Telefon
98 61 83 85
E-post
anne.rigmor.gjertsen@gmail.com

Langedal/Storebru Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Vigdis B. Øren

Løkkebø Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Astrid Løkkebø
Telefon
57 74 47 55

Nordalsfjord Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Bjørg Higraff
Telefon
57 74 78 52
E-post
bhigraff@online.no

Standal Sanitetsforening

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Mary Svortevik

Sunnarvik Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Ragnhild Høgseth
Telefon
57 74 46 35

Svardal Sanitetsforening

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Elisabeth Ellingsund
Telefon
57 74 47 92