Ny oppføring

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse

Viser 10 tilfeldig utvalde

For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Nordalsfjord Sanitetslag

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Bjørg Higraff
Telefon
57 74 78 52
E-post
bhigraff@online.no

Florø Sanitetsforening

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Rita Holsen
Telefon
92 42 89 40
E-post
rita.holsen@enivest.net

Diabetesforbund Sogn og Fjordane

Kategori
Funksjonshemma-/helseforeiningar
Kontaktperson
Nils Bjarne Knapskog
Telefon
57 74 34 28
E-post
nilsknapskog@C2i.net

Flora Dans & Fitness

Kategori
Idrettslag, tur- og friluftslag
Kontaktperson
Jeane Kjerpeseth og Siri F. Førde
Telefon
995 03 528 Jeane og 91117 495 Siri
E-post
floradansfitness@outlook.com
Nettside
www.floradansfitness.no

Sunnfjord Katteklubb

Kategori
Ymse
Kontaktperson
Oddrun Gulbrandsen
Telefon
57 74 29 66

Løkkebø/ Endestad/Storebru/Langedal/Ramstad/ Svarthumle Grendautval,

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Oddvar Endestad
Telefon
48 23 55 15

Koriander

Kategori
Kor, korps og musikkgrupper
Kontaktperson
Audun Jarle Solheim
Telefon
99 04 60 52
E-post
ausol123@online.no
Nettside
eikefjord.net/koriander

FTKKF-Tamilske Kvinnelag

Kategori
Ymse
Kontaktperson
Kumar Stell Puthisigama
Telefon
57747531
E-post
yizna-mahaboob@yahoo.no

Byakvariet

Kategori
Ymse
Kontaktperson
Monica Landøy
Telefon
911 02 903

Grendalaget Friskus

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Siv Klokkernes
Telefon
57 74 54 02
E-post
sivklokk@online.no