Båtar på hamna

Kunngjering - Søknad om konsesjon og lokalitet for oppdrett av torsk