Ytteroyane

Kartportal - Kart på internett

publikum.png

Kommunekart for publikum

Her får du tilgang til kommunen sine kartdata og flybilder.

arealpl.png

Kommunekart - arealplanar

Kartportalen viser planar under arbeid, på høyring, vedtekne planar og planarkiv.

tilsette.png

Kommunekart - tilsette

Kartportal for tilsette i Flora kommune med tilgang via pålogging.

app.png

Kommunekart - APP

Kartportal for mobil og nettbrett.

temakart.png

Kommunekart - temakart

Kartklientar som tar føre seg ulike karttema.