Seglbåt med jente

Viltloven blei endra med verking frå 1. juni 2014.

Varsling ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjort

Viltloven
§ 20. (bruk av våpen under jakt)

Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:
a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert
b) ettersøk av påskutt hjortevilt
c) avliving av vilt som er fanget levende i felle

Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.

Politi telefon nr. 02800.
Flora kommune telefon nr. 48 03 11 73.