Seglbåt med jente

Lover og forskrifter

Her følgjer nokre lover og forskrifter som er generelle for heile kommunen:

HMT-regelverket:

Tenesteleiarane er ansvarlege for å få oversyn over dei lover og forskrifter som gjeld sine tenester, og ha desse tilgjengeleg.

Forskrifter: referansar frå andre avdelingar

Generelt:
Tekniske tenester og reinhald:
Barne og undervisningssektoren:
Omsorgssektoren:

Veileder, brosjyrer, referansar frå andre avdelingar
Generelt:
Tekniske tenester og reinhald:
Barne og undervisningssektoren:
Omsorgssektoren:

Jfr. Veileder 7 tips. eks. omsorg i private.

Viktige linkar:

Lover og forskrifter finn ein på www.lovdata.no
Oversyn over aktuelle regelverk: www.regelhjelp.no
Kan òg finne ektuelt regelverk på www.arbeidstilsynet.no
Bestilling av regelverk: www.gyldendal.no/arbeidsliv
NAV, Arbeidslivssenteret: https://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/NAV+Arbeidslivssenter

Andre viktige sider:
www.AKAN.no og Flora kommune sitt AKAN-REGLEMENT

Varsling av kritikkverdige tilhøve (word)
Retningslinjer for handtering av mobbing (word)
Arbeidsavtale