Ytteroyane

Kartlegging av sentrumsnære turstiar

I sommar har fylkeskommunen gjennomført ei kartlegging av sentrumsnære turvegar i Balestrand, Eid, Flora, Gaular, Gulen, Hornindal, Høyanger, Jølster, Leikanger, Stryn, Årdal. Nedanfor kan du lese rapporten med turbeskrivingar av dei ulike turvegane som vart kartlagt. 

Denne rapporten, saman med rapporten frå 2013 på dei 15 andre kommunane i fylket, gjer no at alle kommunane i Sogn og Fjordane har fått kartlagt minst ein sentrumsnær turveg i sin kommune.