Ytteroyane

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for 2019-2020

For at søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019 - 2020 skal bli handsama, må det leggast ved relevant dokumentasjon. 

Søknadsfrist er 01.06.19.