Båtar på hamna

Administrativ organisering

Dette er kommunens organisasjonsstruktur. Du kan finne meir informasjon om dei mest aktuelle einingane ved å trykke på dei. Nettverk HOBUN har no skifta namn til Helse, sosial- og omsorgsnettverk (HSO).

Rådmann, 3 kommunalsjefarInformasjon og serviceKvalitet og utviklingOrganisasjon og personalControllerØkonomi

administrativorganisering.png