Seglbåt med jente

Allhuset i Eikefjord

Allhuset er bygdefolket si storstove og sto ferdig i 1994. Allhuset kan brukast til større arrangement som bygdefestar, bygdekino, barnedåp, konfirmasjonar, bryllaup, gravferd og ulike andre arrangement. Her er også stor møteaktivitet på dag og kveldstid. Heimesjukepleien i Eikefjord har kontor og møtelokale i bygget, og Dagtilbodet for eldre nyttar lokala ved sidan av kafè-delen av bygget.

Kontaktinformasjon

  • Kontaktnummer for leige (dagtid): 57756500
  • Kontaktnummer for leige (kveld og helg): 57756940
  • Dagleg leiar: Robert Kalsvik, tlf. 415 34 910
Pris for leige (per 01.01.2018)
Rom Pris
Storsal kr. 700,-
Kafé kr. 550,-
Kårstove (tidl. bibliotek) kr. 250,-
Heile huset, heil dag kr. 1600,-
Heile huset, 2 dagar kr. 2600,-
Heile huset, 3 dagar kr. 3100,-
Rett til bruk av kjøkken er inkludert i leigepris  

 

Satsar for årsleige
1 - 5 arrangement kr. 1700,-
6 - 10 arrangement kr. 2200,-
11 - 15 arrangement kr. 2800,-
Over 15 arrangement kr. 5000,-