Båtar i havnebassenget

Ansatte

Tilsette i administrasjonen
Arild Melvær, dagleg leiar Arild Melvær.jpg Send e-post
Tlf. 57756662 / 41534964
Maria Nesse, sekretær

 
Send e-post
Tlf. 57756673
Luminita Rosu, sekretær Luminita Rosu_1.png Send e-post
Tlf. 57756660

 

Tilsette i Integreringsavdelinga
Vigdis Olsen, programrettleiar Vigdis Årberg Olsen.jpg Send e-post
Tlf. 57756686
Jorunn Tolo Ness, programrettleiar Jorunn Tolo Ness.jpg Send e-post
Tlf. 57756665
Siv Reksten, programrettleiar Siv Reksten.jpg Send e-post
Tlf. 57756664
Margunn Frammarsvik, programrettleiar Margunn Frammarsvik.jpg Send e-post
Tlf. 57757780
Siri Sunde, miljøterapeut EM Siri Sunde.jpg Send e-post
Tlf. 45975864
Eskil Hanssønn Krogstad, jobbspesialist Eskil Hanssønn Krogstad.jpg Send e-post

 

Tilsette i vaksenopplæringa
Siri Søreide Jansen, rektor Innvandrarsenteret Siri Søreide Jansen.jpg Send e-post
Tlf. 57756667 / 48013152
Cecilie Udberg Helle, inspektør Cecilie Udberg Helle.jpg Send e-post
Silje Jansen Nybø, rådgjevar Silje Jansen.jpg Send e-post
Kari Klakegg, lærar Kari Klakegg.jpg Send e-post
Randi Holsen, lærar Randi Holsen.jpg Send e-post
Astrid Grøneng, lærar Astrid Grøneng.jpg Send e-post
Tomasz Raulin, lærar Tomasz Raulin.jpg Send e-post
Kari-Ann Søreide Kari-Ann Søreide.jpg Send e-post
Abdullahi Osman Mohamud, lærar Abdullahi Osman Mohamud.jpg Send e-post
Hilde-Kristin Ellingsund, lærar Hilde-Kristin Hellingsund.jpg Send e-post
Ingvild Nydal, lærar Ingvild Nydal.jpg Send e-post
Mariam Fahad, lærar Mariam Fahad.jpg Send e-post
Torill Gjertsen, lærar Torill Gjertsen.jpg Send e-post
Idun Søreide Jansen, lærar
 
Send e-post
Tore Hvoslef, lærar Tore Hvoslef.jpg Send e-post
Malgorzata Gorniak, lærar Malgorzata Gorniak.jpg Send e-post
Mona Engeland, lærar Mona Engeland.jpg Send e-post
Carine Troland, lærar Carine Troland.jpg Send e-post
John-Ove Kjemphol Verkland, lærar John-Ove Kjemphol Verkland.jpg Send e-post

 

Tilsette i Solbakken asylmottak
Bente Nygård, mottaksleiar Bente Nygård.jpg Send e-post
Tlf. 57756672
Eva Kristin Jensen, miljøarbeidar Eva Jensen.jpg Send e-post
Tlf. 57756679
Randi Ohren, helseansvarleg Randi Ohren.jpg Send e-post
Tlf. 97991800
Merethe Øverås, miljøarbeidar Merethe Overas.jpg Send e-post
Tlf. 57756671

 

Bustadkontoret
Gjermund Veka, leiar bustadkontoret Gjermund Veka.jpg Send e-post
Tlf. 96097253
Ovidiu Cezar Ostovschi, miljøvaktmeister Ovidiu Ostrovschi.jpg Send e-post
Tlf. 48956656
Stefan Sorkness, miljøvaktmeister Stefan Sorkness.jpg Send e-post
Tlf. 41534958
Rune Sunde, miljøvaktmeister Rune Sunde.jpg Send e-post
Tlf. 48956623