Ytterøyane fyr

Arbeidsmøte i Flora formannskap 17.01.2018

Møtestad: Quality hotel, Florø. 
Tid: 09:00 - 15:00.

Saker til drøfting:

  • Saker til drøfting:
  • Orientering frå ordføraren
  • Idrettshall ved barneskulen
  • Framtidas omsorg
  • Samlokalisering administrasjon
  • Status storhallen