Seglbåt med jente

Arbeidsmøte i Flora formannskap 25.04.2019

Møtedato: 25.04.2019.
Møtestad: Havrommet - Aksello.
Møtetid: 09.00 - 15.00.

Sakliste, formannskapet 25.04.19
Saknr. Tittel
016/19 Godkjenning av møtebok
017/19 Refererte skriv og meldingar
018/19 Aksjane i Firda Billag (U.off.)
019/19 Avtale om bruk av grunn Sørstrand-Austvik mellom Sørstrand Folkepark og Flora kommune
020/19 Drøftingssak hamneorganisering i Kinn
021/19 Omstillingsavtale - orientering
022/19 Veterniærvakta for Naustdal, Flora og søre Bremanger, kommunalt driftstilskot

Orienteringssaker

  • Om Aksello v/ Lone Bareksten