hamnebasseng langt

Arbeidsmøte i Flora formannskap 27.09.2018

Møtedato: 27. september 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, Flora formannskap 27.09.18
Saknr. Tittel
053/18 Godkjenning av møtebok
054/18 Refererte skriv og meldingar
055/18 Avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune om leige av Florø idrettssenter
  Tilleggsinnkalling
056/18 Vestlandskraft - innstilling frå styret i SFE

Orienteringar:

  • Frå ordførar om fusjon SFE - Sunnfjord Energi og fusjon Origod - Mentro

I arbeidsmøtet til formannskapet vert det lagt opp til diskusjon om følgjande saker:

  • Budsjettguide for Kinn kommune
  • Gjennomgang og prioritering av reguleringsplaner
  • Knapstadmarka
  • Gymsal ved Florø Barneskole
  • Prosjekt ny brannstasjon
  • Oppdaterte tal økonomi