Båtar på hamna

Arbeidsmøte i formannskapet 28.09.2017

Møtestad: Sparebanken Sogn og Fjordane, Florø - kl. 08:30.

Program for arbeidsmøte:

0830 – 0930 - Ordførarens time
0930 – 1000 - Status Økonomi
1000 – 1030 - Kinn kommune, prosess og arbeid i fellesnemnda.
1030 – 1045 - Pause
1045 – 1215 - Nytt adm lokale
1215 – 1300 - Lunch
1300 – 1415 - Struktur2020 og andre store pågåande prosjekt.
1415 – 1430 - Pause
1430 – 1530 - Prosjekt innanfor omsorg, bustadkontor, mm