Båtar i hamna

Årsbudsjett 2018 - offentleg ettersyn

Flora formannskap sitt framlegg til budsjett og handlingsprogram for 2018 er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Saka vert endeleg handsama i Flora bystyre 19. desember.

Framlegget inneheld mellom anna endringar i prisar, gebyr og avgifter frå og med 1. januar 2018.


Saksdokument:

Dokumenta ligg også i papirformat på Informasjon og service - Flora samfunnshus.

Merknader sendast til: postmottak@flora.kommune.no, evt. Flora kommune, Markegata 51, 6905 Florø.