Skulestart

Asfaltarbeid i veke 25 og 26

I veke 25 og 26 vert det asfaltarbeid på følgjande stader, ein må pårekne ein del venting i samband med arbeidet.

Veke 25:

  • Vegen til Klauva
  • Søre Midtbø
  • Eikåsvegen (Myrane)

Veke 26:

  • Kommunale vegar på Stavøya
  • Reasfaltering – Kleiva, Revefaret og sentrum ved Flora samfunnshus
  • Etablering av fartsdempande tiltak i Eikefjord og sentrum (ved sjukehuset i Torggata)