Skulestart Florø barneskole

Asfaltering i Flora 2018

Følgjande vegar vert asfaltert heilt eller delvis i oktober 2018:

Sentrum:

 • Bergmovegen
 • Vågavegen
 • Digreneset
 • Nybøvegen
 • Botnavegen
 • Dalvegen

Distriktet:

 • Øvrebøvegen
 • Hovdevegen
 • Barekstadvegen
 • Kvernhusvågen
 • Fanøyvegen
 • Lauvåsvågen

Dersom det er nokon som har behov for graving i vegen (el.kablar, telekablar, nye vassrøyr og kloakkrøyr til eigedomen etc.), så bør dette være utført innan 10.10.2018.

Flora kommune vil ikkje gje graveløyve for desse vegane dei første 3 åra etter asfalten er lagt, og vil utover dette vere tilbakehalden med å gi graveløyver for desse vegane. Vi gjer merksam på at vi har generelt krav om stikkrenne i private avkøyrsler langs kommunale vegar.

Dersom det er nokon som ynskjer bistand/råd i samband med private røyr/stikkrenner må de ta kontakt med Flora kommune på telefon 57 75 60 00 eller prosjektleiar Joakim Nordvik på telefon 99265607.