Seglbåt med jente
Pengar

Avlyst - Kurs i søknadsskriving og tilskotsordninga

Kurset er avlyst grunna få påmelde.
Tid: 16.juni – 2011 kl. 17:00 – 18:30
Stad: Flora samfunnshus, Ytterøyane/Assistenten

Påmelding til kurs; seinast 13.juni.

Etter 18:30 er det sett av tid til individuell rettleiing for dei som ønskjer det. Ber om at de melder tilbake om behov innan 13. juni.

Program: