Ytteroyane

Avslutning kondolanseprotokoll. Innsamling av kort og blomar


Fredag 5 august vil vere siste dagen kondolanseprotokollen etter hendinga i Oslo og på Utøya ligg tilgjengeleg på Tenestetorget. 

Flora kommune startar innsamling av kort, blomar og lys som er sett ut av publikum i det offentlege rom torsdag ettermiddag.

Det vil og etter denne tid vere høve til å leggje ut nye blomar og helsingar i trappa på Torget. "