Båtar på hamna

Avtalar

Gjeldande intensjonsavtale - Flora og Vågsøy

Flora og Vågsøy kommune har i februar/mars 2017 vore i fire forhandlingsmøter om samanslåing av kommunane.

Gjeldande intensjonsavtale etter vedtak i Flora bystyre 03.04.2017 og Vågsøy kommunestyre 30.03.2017.

Bystyret i Flora har godkjent intensjonsavtala som grunnlag for å slå seg saman med Vågsøy.

Kystalternativ