Skulestart Florø barneskole

Barn og familie

Under dette menypunktet finn du ein del av tenestene retta mot barn og familiar.

Helsetenester, pedagogisk-psykologisk teneste, barnevern og fritidstilbod.

Skule finn du i eige menypunkt.