Barnehage

Flora kommune skal vere ein attraktiv kommune for barnefamiliar å bu i og å flytte til. Det er vårt ansvar at tenestene har ressursar som gjev alle barn eit likeverdig tilbod og ei forsvarleg opplæring. 

I våre barnehagar har vi eit aktivt og utviklande læringsmiljø, der omsorg, leik og læring blir sett i samanheng. Barna får oppleve eit rikt lokalmiljø og kulturliv som også bidreg til samhald og forståing.

Om barnehageplass

Det er lagt til rette for eit desentralisert barnehagetilbod for alle barn som bur i kommunen. Tilbodet omfattar 11 kommunale barnehagar og 2 private barnehagar. Du finn kvar dei ulike barnehagane er, ved å velje i lenka under. 

Det vert gjennomført eitt hovudinntak til ledige barnehageplassar kvart år, og søknadsfristen er 15. februar kvart år.  

I  menyen til venstre, under "Søknad om plass",  finn du meir informasjon om retten til barnehageplass.  

1.mars 2019 tok vi i bruk nytt administrativt barnehagesystem Tieto Education. Skal du søkje om plass, svare på tilbod om plass eller seie opp barnehageplassen, nyttar du lenkene under. Du loggar deg på med MinID. Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette. 

Søk om barnehageplass

Er du folkeregistrert i Flora kommune nyttar du denne lenka:

Er du folkeregistrert i annan kommune enn Flora eller manglar personnummer, nyttar du denne lenka:

Tilbod om barnehageplass

Oppseiing av barnehageplass

I menyen til venstre, under "Oppseiing av plass", finn du meir informasjon om reglar for oppseiing av barnehageplass i Flora kommune. 

Ferie og Fridagar

Her finn du ei oversikt på ferie og fridagar:

Gebyr og satsar

Besøk sida for vårt gebyrregulativ for oversikt på satsar for foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane. Vi tilbyr ulike plasstilbod med varierande opphaldstid, og prisar på kostnad per månad og kostpengar per månad vil variere ut i frå dette.

1. mars 2019