Skulestart Florø barneskole

Beredskap

Brannvesenet skal være innsatsstyrke ved akutte ulukkessituasjonar for å sikre menneske, dyr, miljø og materielle verdiar. 

I Florø er fem mann på vakt som rykker ut ved alarm. Ved storbrann slåast det full alarm og alle med frivakt møter. I Eikefjord er éin mann på vakt. Ved alarm får ti mann denne alarmen og dei som kan rykker ut. I distriktet er det depot med brannutstyr som står til disposisjon i naudsituasjonar.

Flora brannvesen er vertskommune for olje og kjemikalieverneberedskapen i Sogn og Sunnfjord.

Brannvesenet driv også tilleggstenester som sal av alle typar kurs innan brann og redning til andre kommunar og  næringslivet. Brannvesenet har ansvar for utarbeiding og øving av kommunal beredskapsplan.