Ytteroyane

Brandsøy skule

Kontaktinformasjon:

Adresse:
  Brandsøy skule og barnehage, postboks 1019, 6909 Florø
Telefon:  Adm: 57756520, barnehage: 57756522 og 41530114, SFO: 91377398
E-post:    brandsoey.skule@flora.kommune.no
Rektor:  Tor Solheim-Olsen, e-post: Tor.Solheim-Olsen@flora.kommune.no