Ytteroyane

Brandsøy barnehage

Kontaktinformasjon:

Adresse:   Postboks 1019, 6909 Florø
Telefon:   57756522 og 41530114
E-post:     brandsoey.skule@flora.kommune.no
Styrar:  Tor Solheim-Olsen, e-post: Tor.Solheim-Olsen@flora.kommune.no
Opningstider: 06.45 - 16.30