Ytteroyane

Brann og beredskap

Brannvesenet i Flora har to brannstasjonar, ein i Florø by og ein i Eikefjord.

Administrasjonen held til på brannstasjonen i Florø.

Brannstasjonen i Eikefjord er ikkje bemanna.