Båtar på hamna

Brannstasjonen er open lørdag 25.09.04