Båtar på hamna

Bruk din røysterett!

Vi oppmodar alle innbyggarane i kommunen om å bruke sin røysterett i dag! Her kan du sjå tid og stad for dei ulike valkrinsane sine vallokale.