Skulestart Florø barneskole

Bu- og miljøtenesta

Tenesta sine tiltak er i fyrste rekkje retta mot menneske med psykisk utviklingshemming, og er inndelt i tenestekategoriane butilbod, dagtilbod og støttekontakt/avlasting.

 
Bu- og miljøtenesta er delt inn i 5 avdelingar, som er:
 • Bu- og miljøteneste 1: som har ansvar for "Miljøhus" , "avlastinga Furutun", samt støttekontakter
  • Avdelingsleiar Linda Lundebrekke, tlf. 4597 0806
 • Bu- og miljøteneste 2:  som har ansvar for "Jacob Sandeveg 5/7"
  • Avdelingsleiar Ingrun Gram, tlf. 4153 4914
 • Bu- og miljøteneste 3: som har ansvar for "Skridsholgt. 7/9"
  • Avdelingsleiar Tanja Løvseth, tlf. 4153 4925
 • Bu- og miljøteneste 4: som har ansvar for "Von", "Kirkeparken" og "Kinnvegen 1b"
  • Avdelingsleiar Marte Osland Aarberg, tlf. 4563 1570
 • Bu- og miljøteneste 5: som har ansvar for "Skridsholgt. 13" og BPA-tiltak
  • Avdelingsleiar Ivar Øien, 4563 2391