Seglbåt med jente

Budsjett 2006 lagt ut til ålment ettersyn.