Skulestart Florø barneskole

Budsjett og handlingsprogram 2004.