Båtar på hamna

Budsjett og handlingsprogram 2005 lagt ut til allment ettersyn.