Budsjett og handlingsprogram 2009 lagt ut til offentleg ettersyn.

1. desember 2008