Ytteroyane
Isen er av god kvalitet og blir rekna som trygg.

Bygg og Eigedom målte isen 22. feb. ved Storevatnet, Litlevatnet og Svartevatnet

Isen er av god kvalitet og blir rekna som trygg.

Istjukne målt 22. februar 2011:
Storevatnet 30 cm
Litlevatnet 32 cm
Svartevatnet 24 cm

Nokre reglar om trygg is:
5 cm stålis tåler så vidt vekta av eit menneske. Dersom to personar er på isen samstundes, bør det vere 2 meter mellom dei (ein bør ikkje ferdast aleine på isen)
10 cm stålis reknast som sikker for ein eller fleire personar
20 cm is av god kvalitet blir rekna som trygg for det meste

NB! Isen er svarkare ved siv, råk, bru, odde, avløp, innlaup, utlaup, grunne

Lenke som omhandlar trygg ferdsle på is: www.aktivioslo.no/isvett.php