Seglbåt med jente

Bystyret er kalla inn til møte 6 mars.