Båtar på hamna

NORDISK BERGKUNSTKONFERANSE I FLORØ