Ytteroyane

SØKNAD OM UTVIDING AV MATFISKLOKALITET VÅGSØYA I FLORA KOMMUNE