Seglbåt med jente

Oppmålingsforretning som fell inn under SAK 10§ 4-3

Søknaden må innehalde

Dokumentasjon (t.d. partsliste eller annan relevant dokumentasjon)
Fullmakt
 
Gebyr etter punkt … i gebyrregulativet