Båtar på hamna
Byvåpen Flora kommune

Årsbudsjett 2015 - offentleg ettersyn

Flora formannskap sitt framlegg til budsjett og handlingsprogram for 2015 er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Saka vert handsama i Flora bystyre 16. desember.

Framlegget inneheld mellom anna endringar i prisar, gebyr og avgifter frå og med 01.01.2015.

Saksdokument:

Dokumenta ligg også i papirformat på Servicesenteret /Flora samfunnshus.

Merknader sendast til: postmottak@flora.kommune.no - Elektronisk skjema for høyringsuttale