Seglbåt med jente

Offentleg ettersyn: Årsbudsjett 2019

Saka vert endeleg handsama i Flora bystyre 18. desember.

Framlegget inneheld mellom anna endringar i prisar, gebyr og avgifter frå og med 1. januar 2019.

Saksdokument:

Dokumenta ligg også i papirformat på Informasjon og service - Flora samfunnshus.

Merknader sendast til: postmottak@flora.kommune.no, evt. Flora kommune, Markegata 51, 6905 Florø.