Ytteroyane

Årsrapport for 2018

Nedanfor finn du Flora kommune sin årsrapport for 2018. Årsrapporten gir eit godt bilde av dei oppgåvene kommunen utfører og dei utfordringane vi står overfor, ikkje berre i 2018, men også framover.